Tıbbi Atık Konteyneri
 • ✆ (+90 216) 577 6543
 • ✆ (+90 533) 362 9314
 • ✉ E-Mail E. info@copkonteyneri.com.tr

Tıbbi Atık Konteyneri

  Tıbbi Atık Konteyneri 120 Litre
 • Tıbbi Atık Konteyneri 120 Litre
 • TAK-120
  Tıbbi Atık Konteyneri 240 Litre
 • Tıbbi Atık Konteyneri 240 Litre
 • TAK-240
  Tıbbi Atık Konteyneri 660 Litre
 • Tıbbi Atık Konteyneri 660 Litre
 • TAK-660
  Tıbbi Atık Konteyneri 770 Litre
 • Tıbbi Atık Konteyneri 770 Litre
 • TAK-770
  Nano Maske
 • Nano Maske
 • NANO MASKE
  Tıbbi Maske ve Eldiven Kutusu
 • Tıbbi Maske ve Eldiven Kutusu
 • MASKELDIVE
  Maske ve Eldiven Kutusu
 • Maske ve Eldiven Kutusu
 • MASKELDIVE
  Maske Eldiven Atık Kovası
 • Maske Eldiven Atık Kovası
 • MASKELDIVE